Zarząd Koła

Zarząd Polskiego Związku Niewidomych Okręg Śląski Koło

w Dąbrowie Górniczej


Prezes                    -      Zofia Jeznach
Wiceprezes           -      Wanda Pawełczyk
Sekretarz               -     Bogusław Szczukiewicz
Skarbnik                -     Krystyna Pansewicz