Przekaż nam 1%

Wszyscy mamy obowiązek płacić podatki od własnych dochodów. Koło PZN w Dąbrowie Górniczej, jako Organizacja Pożytku Publicznego apeluje do wszystkich, którym nie jest obojętny los ludzi pozbawionych wzroku, o przekazanie 1% swoich podatków na cele statutowe Polskiego Związku Niewidomych. Możemy w ten sposób wesprzeć organizację, która powołana została dla dobra i pożytku ludzi niewidomych i tracących wzrok.

Aby przeznaczyć 1% swojego podatku należy
w rubryce „Numer KRS" wpisz: 0000012847
w rubryce „Wnioskowana kwota" wpisz kwotę równą 1% obliczonego podatku
w rubryce "Cel szczegółowy 1 %" wpisz koniecznie

   "DLA KOŁA PZN W DĄBROWIE GÓRNICZEJ"

UWAGA: Podatnik nie ponosi kosztów przelewu. Jedynie dokładne wypełnienie zeznania podatkowego gwarantuje, że środki 1% wesprą naszą działalność.

 

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ŚLĄSKI
KRS 0000012847
ze wskazaniem: dla Koła PZN w Dąbrowie Górniczej

 

Data rejestracji: 2001r.
Data uzyskania statusu OPP: 2005r.

 

Krótki opis działalności organizacji wskazujący cele działalności                i odbiorców jej działań:
Polski Związek Niewidomych, w tym Koło w Dąbrowie Górniczej   zrzesza inwalidów wzroku I i II grupy w celu integracji, rehabilitacji i edukacji oraz poprawy dostępu do informacji. Przeciwdziała wykluczeniu społecznemu i marginalizacji tej grupy osób. Kształtuje właściwe postawy społeczne wobec niepełnosprawności. Pomaga osobom niepełnosprawnym i ich bliskim odnaleźć się w nowej, trudnej sytuacji życiowej. Koło Polskiego Związku Niewidomych w Dąbrowie Górniczej prowadzi swoją działalność na rzecz osób niewidomych i słabowidzących nieprzerwanie od 35 lat.

 

Najważniejsze zrealizowane projekty w 2016r.:

  1. zorganizowano szkolenia dla nowoociemniałych: orientacji przestrzennej, czynności dnia codziennego i samoobsługi metodami bezwzrokowymi
  2. zorganizowano 14 – dniowe szkolenie wyjazdowe z zakresu rehabilitacji podstawowej osób niewidomych i słabowidzących, które odbyło się w Ośrodku Leczniczo – Rehabilitacyjnym Polskiego Związku Niewidomych „Klimczok” w Ustroniu Morskim posiadającym wyspecjalizowaną kadrę szkoleniową
  3. dwa razy w miesiącu członkowie naszej organizacji uczestniczyli w terapii w grocie solnej
  4. w celu poprawy sprawności ruchowej zorganizowano zajęcia gimnastyczne w przychodni rehabilitacyjnej
  5. grupa 10 osób uczestniczyła w gimnastyce na basenie w aqua parku "Nemo" w Dąbrowie Górniczej
  6. kontynuowano usprawnienie ruchowe  i ogólnie fizyczne poprzez różnego rodzaju wyjazdy rehabilitacyjno - terapeutyczne – w tym m.in. czterodniowy w rejon województwa świętokrzyskiego
  7. przez całe wakacje odbywały się spacery z kijkami nordic walkng w okolicach dąbrowskich jezior
  8. kontynuowano terapię i rehabilitację poprzez szkolenia muzyczne i plastyczne
  9. dla zainteresowanych literaturą zorganizowano dyskusyjny Klub Książki Mówionej, wieczorki poetyckie – tematyczne, Dzień Białej Laski ze stosownym programem artystycznym i paczkami dla uczestników oraz inne spotkania okolicznościowe

TWOJE PIENIĄDZE MOGĄ NAPRAWDĘ POMÓC