kontakt

P O L S K I   Z W I Ą Z E K   N I E W I D O M Y C H

O k r ę g   Ś l ą s k i

K o ł o  w  D ą b r o w i e G ó r n i c z e j

 

  • Ulica:                          Korczaka 6a
  • miejscowość:            41–300 Dąbrowa Górnicza
  • gmina:                       Dąbrowa Górnicza
  • województwo:          śląskie
  • telefon/fax:               32 262 37 78
  • e-mail:                      pzn.dabrowa@gmail.com

  

zapraszamy:

 

poniedziałek   1600 – 1800

 

środa               1600 – 1800

 

piątek              1000 - 1200