Jak zostać członkiem

 

ABY  ZOSTAĆ  CZŁONKIEM  Polskiego Związku Niewidomych

należy przedstawić następujące dokumenty:

  1. Kopię i oryginał (do wglądu)  orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanej przez jakikolwiek organ orzekający o niepełnosprawności tj.:
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS),
  • Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)
  • wyroku sądowego
  •  

orzekający o niepełnosprawności  z tytułu wzroku;

  • I lub II grupie inwalidzkiej, lub
  • znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub
  • całkowitej niezdolności do pracy (i samodzielnej egzystencji)

2. Jedno zdjęcie legitymacyjne;

3. Dowód osobisty.

WYSOKOŚĆ SKŁADEK:


1. Członek zwyczajny od 18 roku życia - 4.00 zł miesięcznie czyli składka roczna wynosi 48,-zł. można płacić w odstępach półrocznych po 24,- zł

2. Członek zwyczajny w wieku od 16 do 18 roku życia - 2 zł miesięcznie, jeżeli nie posiada własnych dochodów (np. renta rodzinna);

3. Dzieci do 16 roku życia oraz członkowie podopieczni mogą być zwolnieni  z opłat;
4. Koszt legitymacji: 5,50 zł


Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby niepełnosprawne wzrokowo do naszego Koła, w którym można znaleźć pomoc, radę i nowych przyjaciół. Dni i godziny otwarcia, oraz numer telefonu podane są w zakładce kontakt